تعطیلی دو روزه تماشاخانه‌های سنگلج و تئاتر شهر به مناسبت اربعین

سینماپرس: در ایام اربعین حسینی به جز تئاتر «خاتون»، نمایش‌هایی که در تماشاخانه سنگلج و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌روند، اجرا نخواهند داشت.