تضعیف یا تقویت نظام در سینمای عدالت

سینماپرس: در حال حاضر سینمای کشور در اختیار یک عده سودجو و منفعت‏طلب است که به هر قیمتی به فکر درآمد، فروش و گیشه بیشتر هستند، اصلاً به عدالت و سینمای عدالت نزدیک نیستند. یعنی تا زمانی که این جریان کاملاً صهیونیستی بر سرکار است. منظور از صهیونیستی نه اینکه وابسته به اسرائیل باشند بلکه بدین معنی که همان‌طور که اسرائیل سرزمین‏‌های فلسطین‏ را گرفت به نظر می‌آید این جریان دارد در سینمای ما فرهنگ و هنر را شخم می‌زند و از آن خود می‌کند.