تصمیم گرفتند «دیدن این فیلم جرم است» را امسال اکران نکنند/ این فیلم علیه دولت و جریان سیاسی خاصی نیست

سینماپرس: شفاه تهیه کننده فیلم «دیدن این فیلم جرم است» از دلایل اکران نشدن آن گفت.