تصمیم عجیب شورای صنفی نمایش/ دلجویی از تهیه کننده متخلف رحمان 1400

پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش آن در سینماها، شورای صنفی نمایش امروز فیلم تگزاس 2 را به عنوان گزینه جایگزین معرفی کرد؛ تصمیمی که بحث برانگیز خواهد شد. - تگزاس 2 جایگزین فیلم رحمان 1400 به سرگروهی ایران شد. این تصمیم شورای صنفی نمایش در حالی گرفته شد که گفته می شود تهیه کننده و پخش کننده رحمان 1400 در تگزاس 2 هم سرمایه گذاری کرده است. همچنین او سهم بسزایی در دفتر پخش نیکان فیلم (پخش کننده تگزاس 2 ) دارد. این تصمیم ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی