تصمیم‌گیران سینما هیچ‌گاه عوض نمی‌شوند!

سینماپرس: یک کارشناس معتقد است که تا وقتی فعالیت یک مافیا در سینمای ایران قطع نشود، هیچ تغییری در این عرصه ایجاد نمی‌شود.