تصاویر/تور کنسرت گروه دف نوازان حیران در شبستر برگزار شد

به گزارش شبسترنیوز، تور کنسرت گروه دف نوازان حیران در سینما فرهنگ شبستر برگزار شد. عکاس : مهدی پیرعلیلو