تصاویر بهم چسبیده فیلم نیست!/ از میان آن همه کار فقط 3 فیلم واقعی داشتیم

تصاویری مثل عرق سرد ، بمب یک عاشقانه یا مغزهای کوچک زنگ زده اصلاً فیلم نیستند. به شدت دچار غلط گفتاری، از هم پاشیدگی ساختاری سینمایی و الکن بودن در روایت های مختلف در ساختار و روایت هستند. -
منبع خبر: جام نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی