تسکین و امیدبخشی یکی از مشخصه‌های اصلی و کارکردی هنر است

سینماپرس: سید محمد مجتبی حسینی امروز دهم بهمن ماه از نمایشگاه نقاشی آثار کودکان سرپل ذهاب کرمانشاه با عنوان «رنگ بر سنگ» بازدید کرد.