تزریق ارقام نجومی به سینمای ایران، یک صاحب آژانس را چهره کرد!

اگر این شخص فیلم هایش را از جشنواره فجر بیرون بگذارد، مهم ترین رویداد فرهنگی کشور به لحاظ کیفی آسیب می بیند و این اتفاق به خوبی نشان می دهد این شخص به یک باره به تزریق ارقام قابل توجه چه وزنی در معادلات روزمره سینمای ایران یافته است. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی