ترکیبی که قابل دفاع نیست/ چه کسانی برای جشنواره تصمیم می گیرند؟

سینماپرس: از همان ابتدا به جای اینکه این جشنواره با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود، شکل حقیرانه ای برای اجرای آن انتخاب شد تا در طول سال و برای جشن خانه سینما بریز و بپاش همیشگی بر پا شود!