ترویج و تدبر در قرآن؛ هدف برگزاری مسابقات قرآنی / مشارکت شبکه های رادیو و تلویزیون

سینماپرس: جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور در محل شبکه قرآن و معارف سیما برگزار شد.