ترسیم بی عدالتی های اجتماعی نقطه درخشان متری شیش و نیم

یک کارشناس سینما و تلویزیون گفت: متری شیش و نیم در بخش های گوناگون موفق بوده است اما نقطه درخشان این اثر ترسیم بی عدالتی های اجتماعی به صورت محسوس و عیان است. –
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی