ترجیح می دهم به جای فضای مجازی به خانواده ام برسم/بازیگران سینما به شدت تکراری شده اند

وقتی سینما گروهی اداره شده و فیلم ها هم گروهی ساخته شود محصول، بازیگرانی تکراری خواهند بود. این تکراری بودن سینما تنوع را از این هنر گرفته و به نوعی راه را برای سایر بازیگران سخت می کند. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی