تربت حیدریه کاندید خراسان رضوی برای اجرای طرح سینما امید

با اجرای پردیس سینما امید در تربت حیدریه مردم این شهر تا پایان سال جاری از سینمای استاندارد بهره مند خواهند شد. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی