تدوین برنامه مدون برای سینمای کودک و نوجوان

برنامه های مدونی برای سینمای کودک در سازمان سینمایی در نظر گرفته شده است که تصور می شود با به نتیجه رسیدن آنها آینده خوبی در انتظار این سینما باشد. - به نقل از سازمان سینمایی،حبیب ایل بیگی درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از سینمای کودک و نوجوان، اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای سال در اکران، سینمای کودک را داشتیم و با توجه به اینکه فیلم ها به شکل طبیعی با گرفتن سرگروه اکران سینمایی دارند به نظرم امسال ...
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی