تدریس نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری در مدرسه ملی سینما

مبحث نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری توسط وحید الله موسوی در دوره عالی مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل مدرسه ملی تدریس و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. - به گزارش فیلم، تماشاگران و منتقدان در این ساحت ها تعریف شدند. اجتماع فلکی ژانری از سرفصل های مطرح شده بود که در آن بدین نکته اشاره شد: مخاطبانی که تمایل دارند لذت های مشابه ژانری را تجربه کنند مانند صور فلکی در آسمان، اجتماعی خیالی را شکل می دهند و به طور ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی