تدریس نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری در مدرسه ملی سینما

مبحث نظریه ژانر و نظریه پسااستعماری توسط وحیدالله موسوی در دوره عالی مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل مدرسه ملی تدریس و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی