تدارک ۱۲ نمایش رادیویی مناسبتی ویژه ایام اربعین

سینماپرس: رادیو نمایش تعداد ۱۲ نمایش رادیویی را جهت پخش در روزهای منتهی به اربعین حسینی برای مخاطبان و علاقمندان تدارک دیده است.