تدارک شبکه امید برای هفته نوجوان با برنامه «فوق العاده»

سینماپرس: شبکه امید سیمای جمهوری اسلامی هفته آینده را تحت عنوان «هفته نوجوان» تعریف کرده و ویژه برنامه ای جهت پخش روزانه در آن تدارک دیده است.