تدارک رادیو فرهنگ برای اربعین حسینی

سینماپرس: شبکه رادیویی فرهنگ جهت گرامیداشت اربعین حسینی چهار ویژه برنامه را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.