تدارک برگزاری دوشنبه های سینمای کودک و نوجوان

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خبر داد: دوشنبه های سینمای کودک و نوجوان به صورت منظم از این پس در بنیاد سینمایی فارابی برگزار خواهد شد و مقدمات و طراحی های این برنامه انجام شده است به هرحال چنین محفلی می تواند میزبان مباحث میان رشته ای کودک و نوجوان باشد. – مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خبر داد: “دوشنبه های سینمای کودک و نوجوان” به صورت منظم از این پس در بنیاد سینمایی فارابی برگزار خواهد شد و مقدمات …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی