تدارک آخر هفته سیما برای مخاطبان

فیلم های سینمایی و تلویزیونی پروانه خورشید ، نشانه زمانی برای ماندن ، خاتم شیراز ، استشهادی برای خدا ، مناظره ، نیش ، - گروه هنر ــ فیلم های سینمایی و تلویزیونی پروانه خورشید ، نشانه زمانی برای ماندن ، خاتم شیراز ، استشهادی برای خدا ، مناظره ، نیش ، سرقت فیلم هایی هستند که پنج شنبه و جمعه 19 و 20 مهر ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود. به گزارش ایکنا ، فیلم های سینمایی و تلویزیونی پروانه خورشید ، ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی