تحلیل و بررسی ایرادها و نواقص تاریخی و سینمایی فیلم مجیدی/ مگر ابرهه وحشی بود؟!

سینماپرس: امیر اهوارکی/ ساخت فیلم در خصوص زندگی پیامبر اکرم(ص) در کشورمان، از آرزوهای شیعیان بوده است. بنابراین تولید فیلمی دربارۀ تاریخ صدر اسلام را باید قدر دانست اما در فیلم کنونی علی‌رغم برخی نقاط قوت‌ها، ضعف و خلل‌هایی فراوانی نیز دیده می‌شوند چون فیلمساز و گروهش عمیقاً به موضوع واقف نبودند.