تحلیل موزه سینما -باغ فردوس

باغ فردوس موزه سینما (باغ فردوس) شامل: تاریخچه معرفی بنا موقعیت بنا پلان های همکف و اول و دوم 2 برش 4 نما معرفی کاربری فضاها دسترسی ها (درجه بندی دسترسی به فضا ها از بیرون به داخل) معرفی فضا های باز و بسته معرفی مصالح مورد استفاده … – پرسشنامه برای ارزیابی نقش سبک زندگی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کالبد مساکن روستایی پرسشنامه برای ارزیابی نقش سبک زندگی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کالبد مساکن روستایی پرسشنامه
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: اقتصادی