تجلیل بنیاد فیلم آمریکا از ستاره اشک ها و لبخندها

جولی اندروز بازیگر برنده اسکار انگلیسی به عنوان دریافت کننده جایزه دستاورد سینمایی چهل وهشتمین دوره جوایز بنیاد فیلم آمریکا (AFI) معرفی شد. – جولی اندروز بازیگر برنده اسکار انگلیسی به عنوان دریافت کننده جایزه دستاورد سینمایی چهل وهشتمین دوره جوایز بنیاد فیلم آمریکا (AFI) معرفی شد. به گزارش ایسنا به نقل از واریتی، کاتلین کندی رییس بنیاد فیلم آمریکا گفت: استعداد جولی اندروز از همه لحاظ فوق العاده و الهام …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی