تجلیل از ۳ پذیرفته شده آموزش عالی در دانشگاه آزاد اوز

صفا خضری، پارسا فقیهی و محمد فقیهی ۳ نفر از پذیرفته شدگان دانشگاه، به همت یکی از نیکوکاران، شامگاه ۸ بهمن، در سالن تازه تاسیس ویدئو کنفرانس دانشگاه آزاد اوز مورد تقدیر قرار گرفتند. عبدالعزیز خضری رئیس دانشگاه آزاد اوز در ابتدای مراسم گفت: پس از گفت و گو با ۳ دانشجوی فوق و انتشار آن در فصلنامه با پیام دانش اوز به همت یکی از نیکوکاران، از این ۳ دانشجو تقدیر می کند. وی افزود: دانشگاه ها منشا تحول بوده و نیکوکاران در ارتقای دانشگاه ها موثر هستند. در آمریکا که دانشگاه ها اوج گرفته نیز خدمات نیکوکاران در پیشرفت و گسترش دانشگاه ها تاثیر گذار بوده است. دانشجو دوست دارد نمره بگیرد اما تلاش می کنیم در دانشگاه آزاد اوز زیر ساخت ها را تقویت کنیم و در این راه علاوه بر خیرین نقش مدرسین و همکاران برجسته است و برنامه های پژوهشی که در این دانشگاه اجرا می شود در سطح دانشگاه های تهران است. وی از بهره برداری از ۸ سالن دانشگاه در ماه گذشته و افتتاح سالن سینما در یک ماه آینده خبر داد.

شیخ صالح انصاری مدیر مجتمع دینی امام شافعی اوز گفت: قرآن بر علم تاکید زیادی دارد اما ما امت اسلام از …