تجدید چاپ کتاب سینمایی جمادی پس از 20 سال

همراه با فیلمنامه داستان عامه پسند تنها کتاب سینمایی سیاوش جمادی پس از گذشت 20 سال از چاپ نخست آن منتشر شد. - سیاوش جمادی، مترجم مشهور آثار فیلسوفان آلمانی است. او نخستین مترجم در زبان فارسی است که مهم ترین کتاب فلسفی قرن یعنی هستی و زمان اثر مارتین هایدگر را به فارسی ترجمه کرد. پس از او مترجمان دیگری نیز این کتاب را ترجمه کردند، اما به باور بسیاری از اهالی فلسفه در ایران کماکان بهترین ترجمه هستی و زمان از آن اوست.
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی