تبیین اهداف برگزاری دومین کنگره ملی «ترنم حماسه» از زبان دبیر کنگره

سینماپرس: دبیر دومین کنگره «ترنم حماسه» ضمن بیان اهداف این کنگره بر بازتعریف دفاع مقدس توسط ترانه سرایان و پرداختن به مفاهیمی چون عدالت، استکبارستیزی و ... امروز تاکید کرد.