تبلیغ پالتو پوست روباه توسط سفیر صنایع دستی!

سفیر صنایع دستی ما نه تنها لباس سنتی با سوزن دوزی های زنان بلوچ را در مجامع جهانی نمیپوشد که پالتو پوست روباه تبلیغ میکند. شاید باید بگوییم، - شانس آوردیم سفیر محیط زیست نشد! هر چند تقصیر ساره بیات نیست که به عنوان سفیر صنایع دستی انتخاب شده، تقصیرماست که نمی دانیم از انتخاب هایمان چه می خواهیم! تبلیغ پالتو پوست روباه توسط ساره بیات ،بازیگر سینما به واکنش های تند بسیاری از سوی حامیان حیوانات منجر شده.خیلی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی