تبرئه تهیه کننده سریال «کیمیا» از توهین به قوه قضائیه

سینماپرس: سازندگان سریال «کیمیا» که به ایراد توهین و افترا نسبت به قضات در این مجموعه تلویزیونی متهم شده بودند، از این اتهام تبرئه شدند.