تا ۱۵ مرداد؛ مهلت ارسال آثار به ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

سینماپرس: مهلت ارسال طرح و ایده اجرایی برای شرکت در بخش مسابقه تئاتر خردسال و بخش مسابقه تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ۱۵ مرداد ماه جاری اعلام شده است.