تا امروز سلبریتی‌ها یک مورد خانه برای افراد خسارت دیده نساخته‌اند

به گفته مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه چهره هایی که اقدام به جمع آوری کمک های مردمی کردند، نپذیرفتند که بر اساس لیست سازمان بهزیستی و یا به جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد کمک کنند.