تا آخر کار

عصرایران – هر بار که فیلمی می سازم با خود می گویم این فیلم آخرین کار من است اما بعد… گویی دو پیرمرد در کافه ای نشسته اند. بهار است و آن ها جهان پیرامون خود و به ویژه زنان زیبا را تماشا می کنند. زنی زیبا از در خارج می شود. یکی از پیرمردها می گوید: تا کی این کار را ادامه می دهیم؟ و دوست سالخورده اش پاسخ می دهد: تا آخر کار. برای من سینما به حکایت آن دو پیرمرد چشم چران شباهت دارد. گفتگو با “تئو آنجلوپلوس”
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی