تاکید بر گفتگوی برای خروج از ابهام های چند قطبی در مورد سینما

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امروز ما نیازمند گفت و گو هستیم، ما توفیقاتی را تا به امروز داشته ایم اما در عین حال باید به سمت ادبیات مشترک در مورد نقص ها، – در دیدار صالحی با اعضای شوراهای ساخت و نمایش فیلم های سینمایی عنوان شد؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: امروز ما نیازمند گفت و گو هستیم، ما توفیقاتی را تا به امروز داشته ایم اما در عین حال باید به سمت ادبیات مشترک در مورد نقص ها، آسیب ها و نقدها حرکت کنیم.
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی