تاکید بر عقد تفاهم نامه تولید مشترک بین ایران و فرانسه

در نشست مشترک نماینده پارلمان فرانسه و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بر پیگیری عقد تفاهم نامه تولید مشترک فیلم سینمایی بین دو کشور ایران و فرانسه تأکید شد. - در نشست مشترک نماینده پارلمان فرانسه و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی عنوان شد؛ در نشست مشترک نماینده پارلمان فرانسه و مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی بر پیگیری عقد تفاهم نامه تولید مشترک فیلم سینمایی بین دو کشور ایران و فرانسه تأکید شد. به گزارش خبرگزاری ...
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: سیاسی