تاکنون کمتر به جغرافیای هنر در کشور توجه شده است

سینماپرس: نشست هم اندیشی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها با حضور سید مجتبی حسینی معاون هنری، روز گذشته ۳۱ تیرماه برگزار شد.