تازه ترین گزارش از وضعیت سینماهای سراسر کشور

وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال 97 بررسی و منتشر شد. گزارش پیش رو به وضعیت سالن های سینما در کشور در سال 1397 اختصاص دارد. – ، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در مقدمه این گزارش آورده است: یکی از نیازهای مهم سینمای ایران، ارائه آمارهای دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییرات و سیاست گذاری ها و متعاقب آن، نتایج به وجود آمده از تغییرات و سیاست گذاری ها در بروز آمار جدید است. …
منبع خبر: اندیشه ها
دسته بندی خبر: فرهنگی