تاریخ اکران فیلم تازه مجیدی و «بدون تاریخ بدون امضا» مشخص شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش از آغاز اکران عمومی دو فیلم سینمایی «بدون تاریخ بدون امضا» و «پشت ابرها» از 25 بهمن ماه خبر داد.