تاریخچه زندگی خصوصی دیوید کاپرفیلد

نخستین مجموعه تصاویر از فیلم سینمایی تاریخچه زندگی خصوصی دیوید کاپرفیلد به نویسندگی سیمون بلک ول براساس رمانی نوشته چارلز دیکنز منتشر شد. – نخستین مجموعه تصاویر از کمتر از نوشته های دیگر او است. در این جا توجه نویسنده بیشتر به ماجرا های خانگی و روحانی است تا بیداد های اجتماعی. هرچند با توجه به زندگی خود نویسنده، همچنان در این رمان به مسائل روانشناختی از دید اجتماعی آشکارا توجه شده است. خفت های شخصیت …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی