تاریخچه زندگی خصوصی دیوید کاپرفیلد

نخستین مجموعه تصاویر از فیلم سینمایی تاریخچه زندگی خصوصی دیوید کاپرفیلد به نویسندگی سیمون بلک ول براساس رمانی نوشته چارلز دیکنز منتشر شد. - نخستین مجموعه تصاویر از کمتر از نوشته های دیگر او است. در این جا توجه نویسنده بیشتر به ماجرا های خانگی و روحانی است تا بیداد های اجتماعی. هرچند با توجه به زندگی خود نویسنده، همچنان در این رمان به مسائل روانشناختی از دید اجتماعی آشکارا توجه شده است. خفت های شخصیت ...
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی