تاثیر تغییر رییس سازمان سینمایی بر سند ملی سینما

نماینده سازمان سینمایی در کمیته بررسی سند ملی سینما ضمن تشریح عملکرد این کمیته، از مشورت با حسین انتظامی سرپرست جدید سازمان در فرآیند نهایی سازی این سند خبر داد. - نماینده سازمان سینمایی در کمیته بررسی سند ملی سینما ضمن تشریح عملکرد این کمیته، از مشورت با حسین انتظامی سرپرست جدید سازمان در فرآیند نهایی سازی این سند خبر داد. هفتم مهرماه بود که جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: سیاسی