تئاتر فجر ۳۶ وارد هفتمین روز اجراهای خود شد

سینماپرس: امروز ۴ بهمن‌ماه جشنواره سی‌ و ششم بین‌المللی تئاتر فجر میزبان آثار مختلف نمایشی خواهد بود.