تئاتر فجر و وعده‌های اقتصادی سیاسیون / چه میزان از این وعده‌های همیشگی عملی خواهد شد؟

سینماپرس: جشنواره ۳۶ تئاتر فجر به محل حضور سیاستمداران و اهالی کابینه دولت بدل شده است تا در آنان در برابر خبرنگاران تئاتر از وعده‌های اقتصادی به اهالی تئاتر سخن بگویند.