تئاتر در ایران، هنر بی دردان شده است

هنر و به ویژه تئاتر و پس از آن سینما، بنا بود با تعهد نسبت به جامعه و مردم، ضمن القای اندیشه ای انتقادی، صدای اقشار و طبقاتی باشند که صدایی ندارند. - ـ مرضیه حسینی: ابتذال و میان مایگی، در اساس پدیده جذابی است. به تعبیر میلان کوندرا، همه ما کمابیش تمایلی به چیزهای سطحی و دم دستی داریم؛ مضامین مزخرف و نخ نما، ملودرام های اشک آور یا کمدی های پر از شوخی جنسی و حرکات جلف، یا هر چیزی که با احساساتمان طرف باشد و شعورمان ...
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی