تأسف کارگردان مکزیکی از غربت فیلم اسکاری اش در وطن/ رُما در کُره بیش تر اکران می شود!

بسیار غم انگیز است که سینماهای بیشتری در لهستان و کره جنوبی نسبت به وطنم مکزیک فیلمم را اکران می کنند. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی