تأثیر تغییر رییس سازمان سینمایی بر سند ملی سینما

نماینده سازمان سینمایی در کمیته بررسی سند ملی سینما ضمن تشریح عملکرد این کمیته، از مشورت با حسین انتظامی سرپرست جدید سازمان در فرآیند نهایی سازی این سند خبر داد. - فرهنگی ارایه دهند. محمود اربابی پس از گذشت نزدیک به هفت هفته از آغاز به کار این کمیته درباره پیشرفت فرآیند نهایی شدن اصلاحات سندملی سینما گفت: بخش اعظم کار کمیته بررسی تا به امروز انجام شده است و حدود 10 تا 15 درصد کار بررسی باقی مانده که در جلسه ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی