بی پولی پیرمردها نمی میرند را ویدیویی کرد/ قصه مرگ و زندگی

رضا جمالی از ساخت اولین فیلم بلندش با نام پیرمردها نمی میرند خبر داد که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته برای آن پروانه ساخت سینمایی بگیرد و با پروانه ویدیویی آن را ساخت. – بی پولی پیرمردها نمی میرند را ویدیویی کرد/ قصه مرگ و زندگی ” ” رضا جمالی از ساخت اولین فیلم بلندش با نام پیرمردها نمی میرند خبر داد که به دلیل کمبود بودجه نتوانسته برای آن پروانه ساخت سینمایی بگیرد و با پروانه ویدیویی آن را ساخت.” به …
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی