بی ثباتی قوانین بخش تبلیغات فیلم فجر

امیرحسین شجاعی، طراح پوستر و عکاس سینما که در این دوره از جشنواره فیلم فجر طراحی پوستر یک فیلم و عکاسی چهار پروژه را به عهده داشته، عدم ثبات قوانین در بخش تبلیغات این رویداد را متفاوت و عجیب خواند.