بیش از 88 درصد مردم ایران تاکنون به تئاتر نرفتند

بر اساس آخرین نظرسنجی اسفندماه ایسپا ، 30 درصد ایرانی ها تا کنون سینما نرفته اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از 88 درصد مردم ایران را شامل می شود. - نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) درباره سینما رفتن مردم ایران نشان می دهد: 30.2 درصد مردم ایران تاکنون به سینما نرفته اند. بر اساس این نظرسنجی، 22 درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که آخرین باری که به سینما رفته اند کمتر از یک سال پیش بوده است،
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: اقتصادی