بیش از 400 تماشاگر برای اجرای «و چند داستان دیگر» داشتیم/ پیش تولید پروانه الجزایری آغاز شد

کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما عنوان کرد: نمایش «و چند داستان دیگر» در دو سانس جشنواره تئاتر فجر بیش از 400 تماشاگر داشت.

بیش از 400 تماشاگر برای اجرای «و چند داستان دیگر» داشتیم/ پیش تولید پروانه الجزایری آغاز شد

کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما عنوان کرد: نمایش «و چند داستان دیگر» در دو سانس جشنواره تئاتر فجر بیش از 400 تماشاگر داشت.