بیش از 200 فیلم ساز خواستار حذف پروانه ساخت شدند

جمعی از سینماگران سرشناس در نامه ای خطاب به رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت پروانه ساخت شدند. - جمعی از سینماگران سرشناس در نامه ای خطاب به رییس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی خواستار لغو الزام برای دریافت پروانه ساخت شدند. شعار سال: در این نامه آمده است: با توجه به اصل سوم قانون اساسی و بهره برداری حداکثری از گنجینه انسانی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی